Privacy beleid 2017-01-16T11:49:04+00:00

PRIVACY BELEID / COOKIES

INLEIDING
FYNN online shop en haar groepsvennootschappen (FYNN) vindt de bescherming van uw privacy en veiligheid erg belangrijk.

GEGEVENSVERWERKING
Als u de deze website bezoekt, iets bestelt, inschrijft voor de nieuwsbrief, iets vraagt, of als u deelneemt aan een prijsvraag of enquête op deze website wordt u onder andere gevraagd naam, adres-, bank- en/of betaalgegevens te verstrekken. FYNN en haar groepsvennootschappen gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

– het verlenen en factureren van onze diensten;
– afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;
– informeren over FYNN’s organisatie, producten en activiteiten;
– verstrekking van gegevens aan derden indien noodzakelijk om hun werkzaamheden voor FYNN te kunnen voeren of op basis van wettelijke verplichtingen;
– uw eventuele vragen te beantwoorden en informeren over uitslagen van prijsvragen.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website.

UW RECHTEN
U heeft het recht om de gegevens die FYNN van u heeft geregistreerd op elk moment in te zien. Indien deze informatie geheel of deels onjuist is, dan kunt u FYNN verzoeken om deze gegevens te corrigeren, aan te vullen, verwijderen of af te schermen. U kunt uw verzoek richten aan FYNN. Zie hiervoor het “contact” gedeelte op de website.

COOKIES
Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Tevens kan deze informatie worden gebruikt om u aanbiedingen te doen, gebaseerd op uw eigen voorkeur, zoals blijkt uit uw eerdere aankoopgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken. U kunt uw browser echter ook zo instellen dat u wordt geïnformeerd als er een cookie wordt geplaatst op uw computer.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
FYNN draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van persoonsgegevens. FYNN streeft derhalve naar een veilige overdracht van data tussen uw computer en onze server. FYNN heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

FYNN EN OVERIGE WEBSITES
Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. FYNN is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerkingen van uw gegevens door deze partijen. Voor verdere informatie raden wij u aan om het privacybeleid (indien van toepassing) op de desbetreffende website te lezen.

WIJZIGINGEN
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy verklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen.

CONTACT
Indien u vragen heeft over het privacy beleid van FYNN dan kunt u contact met FYNN opnemen. Zie hiervoor het “contact” gedeelte op de website.

Datum laatste aanpassing: 28 juni 2013

COOKIES
De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. Tenzij u de instellingen van uw browser hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, zullen cookies worden ingesteld wanneer u doorgaat met toegang tot deze website.
Door gebruik te maken en het bekijken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies worden. Als u niet instemt, kunt u uw cookies-instellingen voor deze website wijzigen.
U kunt ook toestemming weigeren voor het plaatsen van cookies door het veranderen van de instellingen van uw browser. Hoe u dit moet doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Echter, als u dit doet, kan het gebeuren dat u niet in staat om gebruik te maken van alle opties die op onze website te gebruiken zijn. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst op uw computer.